Cenotvorba

Kurz je určený pro uživatele, kteří mají na starosti vytváření a změny prodejních cen ve skladovém hospodářství. Následující kurz Vám představí nabídku cenotvorba, která umožňuje hromadně vytvářet či měnit prodejní ceny. Nejprve si popíšeme jednotlivé možnosti cenotvorby prodejních cen a její praktické využití se předvedeme na čtyřech praktických případech. V 1. příkladu si ukážeme hromadné […]

Turnusy

Kurz určený pro uživatele, kteří zpracovávají mzdy zaměstnanců pracujících v režimu jiném než standardním – 5 dnů pracovních, 2 dny víkend volno. Jedná se tedy o zpracování mezd například pro zaměstnance s plánovanými směnami v nepřetržitém provozu bez ohledu na víkendy, zaměstnance se zcela nepravidelnou pracovní dobou, která se opakuje v určeném cyklu, který může […]

Inventura skladu

Školící video kurz Vás provede jednotlivými kroky zpracování skladové inventury. Předvedeme si ruční inventuru skladu, zadání podmínek, dotažení stavů na skladě, vytištění podkladů pro zápis skutečných stavů skladových sortimentů pro skladníky, zápis skutečných stavů ve formuláři inventury, vyrovnání inventurních mank a přebytků inventurními výdejkami a příjemkami, a nakonec výtisk sestavy k provedené inventuře. Po zaplacení […]

DPH

V následujícím videu si předvedeme práci s přehledem DPH. Nejprve se zaměříme na aktivaci výkazu a popis jednotlivých funkcionalit. Následně si ukážeme jednotlivé možnosti kontroly DPH. A na závěr uvidíte, jak postupovat při vygenerování a odeslání souboru DPH, a to jak prostřednictvím datových schránek navázaných v Byznysu, tak i možnosti uložení souboru na disk počítače […]

Obchodní okruh

Prostřednictvím následujícího kurzu si osvojíte vytváření a práci s doklady obchodního okruhu. Naučíte se vytvářet fakturační, skladové a pokladní doklady, pracovat se zakázkami, obchodními případy a s číselníkem partnerů. Ve skladovém hospodářství si předvedeme nejen vytváření skladových dokladů, ale i nastavení zásadních číselníku. V modulu fakturace si kromě vytváření faktur ukážeme i práci se zálohami, […]

Uživatelské sestavy

Tento kurz Vás provede základy vytváření uživatelských sestav a úpravami již existujících reportů v systému Byznys. Kurz Vám ukáže jak vytvářet reporty pomocí průvodce i jak vytvářet sestavy pomocí ruční tvorby se základními znalostmi jazyka SQL. Účastník tohoto kurzu se seznámí s jednotlivými objekty návrháře sestav, naučí se vkládat obrázky, loga, podpisy, vytvářet grafické změny formulářů a […]

Základní ovládání

Prostřednictvím následujícího kurzu se dozvíte vše podstatné o základech ovládání systému. Naučíte se používat klávesové zkratky pro urychlení práce se systémem, dále jak efektivně vyhledávat a filtrovat data, jak tyto data setřídit a vyexportovat do excelu. Dále si předvedeme nastavení zobrazovaných sloupců, změnu v nastavení vzhledu v tabulkách. Ukážeme si ovládací prvky ve formulářích, seznámíme […]

Uživatelské úpravy

Tento kurz Vás provede základy vytváření uživatelských úprav v systému BYZNYS. Kurz Vám ukáže, jak vkládat nové objekty na formuláře a upravovat stávající. Účastník tohoto kurzu se seznámí s jednotlivými objekty uživatelských úprav, naučí se vkládat nová textová pole, číselníky, obrázky, zakládat nové uživatelské položky do databáze a pronikne do základů psaní kódů v jazyce FoxPro a základů […]

Účetní okruh

Následující kurz Vás provede způsoby účtování v systému BYZNYS, nejprve se zaměříme na základní principy účtování. Účastník tohoto kurzu se seznámí s nastavením předkontací, účtovým rozvrhem, výkazy i jednotlivými kroky pro úspěšné zakončení roku v systému BYZNYS. Tento kurz je oblíbený zejména u uživatelů zpracovávající účetní agendu. Po zaplacení obdržíte e-mail s přihlašovacími údaji do […]