E-learning portál

Podmínky užívání

Podmínky užití webu

I. Předmět úpravy – právní oznámení

Společnost Seyfor, a.s., se sídlem Brno, Ponava, Drobného 49, PSČ 602 00, IČ 01572377, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7072. Seyfor, a.s., tímto poskytuje informace o podmínkách užití webu. Tyto webové stránky jsou majetkem společnosti Seyfor, a.s.

II. Uživatelé webových stránek

Uživatelé webových stránek potvrzují, že mají dovednosti a prostředky potřebné k návštěvám a užívání těchto webových stránek. Uživatelé webových stránek https://learn.byznys.eu (dále jen “webových stránek”) potvrzují, že zkontrolovali, že používaný počítačový systém neobsahuje žádné viry a že je v perfektním funkčním stavu. Uživatelé dále potvrzují, že si přečetli toto právní oznámení a slibují, že jej budou respektovat.

III. Přístupné informace a služby

Konkrétním cílem webových stránek je efektivní řešení pro vzdělávání uživatelů podnikového sytému Byznys.

IV. Průběh používání webových stránek

Používání některých služeb je uživatelům umožněno pouze na základě úspěšné registrace. Takové služby jsou poskytovány ode dne registrace uživatele po celou dobu existence účtu, nejdéle však po dobu provozování příslušného elektronického vzdělávacího portálu. Na základě uživatelem vyplněných údajů nebo jeho aktivity v rámci elektronického vzdělávacího portálu je společnost Seyfor, a.s. oprávněna uživateli zasílat oznámení a doporučení týkající se vzdělávacích kurzů k podnikovému systému Byznys.

V. Informace o produktech, službách a cenách

Informace o produktech a službách poskytovatele jsou veřejně dostupné na webových stánkách poskytovatele. Na vyžádání je možné tyto informace poskytnou v sídle poskytovatele, nebo v některé z jeho zákaznickém centru. Ceny produktů a služeb poskytovatele jsou upravené aktuálním ceníkem uvedeným na webových stránkách poskytovatele. Všechny ceny produktů a služeb jsou uváděny bez DPH.

VI. Platební podmínky

Školení je možné uhradit bezhotovostním převodem na účet poskytovatele.

VII. Záruční podmínky
Postup při uplatňování a vyřizování reklamací je upravený reklamačním řádem, který je zveřejněný na webových stránkách poskytovatele.

VIII. Ochrana duševního vlastnictví

Veškerý obsah tohoto portálu je chráněn v souladu s právními předpisy týkajícími se autorského práva a dalších práv duševního vlastnictví, a jejich výlučným nositelem je Seyfor, a.s., popřípadě příslušní poskytovatele licence. Zpřístupněním Služby Uživateli nevzniká žádné oprávnění v souvislosti se zachycením, zobrazováním, rozmnožováním a rozšiřováním podoby, podobizny, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících osoby (osob), která vystupuje v rámci zpřístupněného digitálního obsahu v rámci Služeb, ani jejich jména, příjmení, akademického titulu, včetně jejich zpracování a zařazení do díla audiovizuálního či k jiným marketingovým účelům. Jakékoli takové využití je možné pouze s výslovným souhlasem oprávněných osob anebo v souladu s platnými právními předpisy.

Kontaktujte nás

Napište nám, s čím potřebujete pomoci, a my se o vás rádi postaráme. Nezapomeňte nám zanechat své údaje – brzy se ozveme.